Anjelske písmo - tébska abeceda

29.12.2009 00:29
 

 

Tradícia hovorí, že anjeli majú svoj vlastný jazyk, ktorý sa podobá hebrejčine. Jestvujú rozličné verzie abecedy tohto jazyka, z ktorých najmenej komplikovanou je tébska abeceda. Pre nás je najľahšia, pretože je podobná nášej vlastnej.

Hoci písmená sú celkom iné, môžeme nimi jednoducho nahrdiť naše písmená. Zistíte, že chýbajú tri písmená - J, U a W. Namiesto J sa používa tébske písmeno I, namiesto U tébske W a namiesto W dvakrát napíšte tébske V.